Kümes zemini beton ya da toprak şeklinde olabilir. Zeminin toprak olması durumunda topraktan gelecek hastalıklar bit pire kene gibi günlük olarak takip edilmeli, toprak/beton zeminlerde mutlaka kaba kuru talaş serilmeli ve mümkünse kalınlık 10 cm olmalıdır.

Kümes zemini beton ya da toprak şeklinde olabilir. Zeminin toprak olması durumunda topraktan gelecek hastalıklar bit pire kene gibi günlük olarak takip edilmeli, toprak/beton zeminlerde mutlaka kaba kuru talaş serilmeli ve mümkünse kalınlık 10 cm olmalıdır.
Islanan talaş mutlaka temizlenmeli ve kuru tutulmalıdır. En geç 6 ayda bir mevcut talaş yenisiyle değiştirilmeli ve kümes dezenfekte edilmelidir.
Kümesin yoğunluğu kirlenme durumu hava akışının bozulması, yoğun koku, hastalıklar vb. gibi faktörlerin ortaya çıkması halinde temizlik periyodunun daha erkene çekilmesini bir an önce yapılmasını önermekteyiz.