Kümesin yanı sıra kümes dışında da yabancı tavuk, insan vb. faktörler potansiyel hastalık riski taşıdığından mümkün olduğunca dışarıda bırakılmalıdır.

Kümesin yanı sıra kümes dışında da yabancı tavuk, insan vb. faktörler potansiyel hastalık riski taşıdığından mümkün olduğunca dışarıda bırakılmalıdır.
Tavukların gezdiği alanda herhangi bir kimyasal ilaç, sağlığı tehdit edici malzeme, atık, çöp bulunmamalıdır.
Gezilen alana ilaçlardan arınmış ve tavukların yiyebileceği sebze, tahıl ürünleri marul, yonca, arpa, buğday, darı gibi ekinler ekilebilir.
Yağmurlu, soğuk ve çok sıcak havalarda tavuklar dışarıya çıkarılmamalıdır.
Tavuklar dışarı çıkması için zorlanmamalıdır. Yarkalarda ilk 60 gün kümes içinde bakılması önerilmekte olup, kümes ve çevreye alıştıkça yarkalar dışarıya çıkmaya başlayacaktır.